Kutsu / Invitation

Ritsat valmiina, munat korissa, tähtäin asetettu – on aika suuttua! Vapautemme on uhattuna 6.12.2015, kun natsisiat aikovat marssia Helsingissä. Me olemme kirjava joukko vihaisia lintuja, joiden vapautta pakkotyö, rotuerottelu, sukupuolisyrjintä, köyhyys ja lisääntyvä kontrolli uhkaavat. Me emme katso vierestä, kun natsisiat aikovat marssia kaduillamme! Nyt on Vapaus pelissä!

Pelin tarkoituksena on lingota ritsalla sikojen rakennelmat, murtaa rivit ja tuhota siat!

Natsisiat koittavat häpäistä vapauden (ja itsenäisyyden??) unelman, ja auttavat kurkunleikkaaja Sipilää viemään elämämme perusedellytykset aina opintotuesta eläkkeisiin. Kaduille haluava äärioikeisto tukee hallituksen tulonsiirtoja köyhiltä rikkaille samalla kun se koittaa rakentaa perustuksia leireilleen. Suomen sisun ja Suomen vastarintaliikkeen soihtukulkue on uhka kaikille ihmisyyttä rakastaville. Pysäytämme siat ja puolustamme itseämme, jotta olisimme vapaita huomennakin!

Invitation

With slingshots ready, eggs in the basket, aim set — it’s time to get angry! Our freedom is threatened on the 6th of December when nazi pigs try to march on the streets of Helsinki. We are a diverse crowd of angry birds whose freedom is threatened by forced labor, racial segregation, poverty and increasing control. We will not stand by when the extreme right attempts to march on our streets. In this game freedom is at stake!

The goal of the game is to tear down the pigs’ ranks with slingshots, break their lines and ruin their future plans!

Led by Timo Hännikäinen, infamous for his public rape fantasies, the pigs try to disgrace the dream of freedom as well as help cutthroat Sipilä to deprive us of our living requirements, from student benefits to pensions. Extreme nationalist movements support government policies which favour the rich over the poor, and the subordination of the working class. Simultaneously they try to lay the foundations for their own violent politics. A torch parade which attempts to unify the Finnish extreme right from the Finnish Resistance Movement to Suomen Sisu is a threat for all people who love humanity.

We will disturb their march and defend ourselves to be free not just for now but for the future!

Come stop the nazi pigs’ torch parade with us on the 6th of December! More information coming soon, stay tuned!

We are organizing a buss from Tampere-Hki-Tampere on 6.12. – 10 € Email. vapauspelissatampere@riseup.net


Frihet i spelet

Slangbellorna redo, ägg i korgen, siktet riktat – det är dags att bli arg! Vår frihet är under attack den 6.12 2015 (Finlands självständighetsdag) när nazisvinen kommer att marschera i Helsingfors. Vi är en blandad grupp av arga fåglar vars frihet hotas av tvångsarbete, rasism, könsdiskriminering, fattigdom och ökand kontroll. Vi tittar inte på när högerextrema marscherar på våra gator! Nu är det Frihet i spelet som gäller!

Syftet med spelet är att slunga en slangbella mot grisarnas strukturer, att bryta deras led och avskräcka dem från att göra ytterligare planer!

Timo Hännikäinen, känd för sina våltäktsfantasier, leder svinen som försöker krossa vår dröm om frihet och oberoende. Grisarna hjälper också halshuggaren, statsminister Juha Sipilä att ta bort de grundläggande förutsättningarna för våra liv, allt från studiemedel till pensioner. Den extremnationalistiska rörelsen som nu försöker organisera sig på gatorna stöder regeringens politik med kapitalöverföringar från de fattiga till de rika och förnedringen av arbetare, medan de försöker bygga grunden för sin egen våldsbaserade offentliga politik. Det fackeltåg som försöker föra samman den finska extremhögern, från nyfascistiska Suomen Sisu till nazistiska Finska motståndsrörelsen är ett hot mot alla oss som älskar mänskligheten.

Vi stör svinens marsch och försvarar oss så att vi kan vara fria även imorgon!

Kom och stoppa nazisvinens fackeltåg i Helsingfors den 6.12 2015! Mer information följer, håll ögonen öppna!

Buss Tampere-Hki-Tampere 10 €, email: vapauspelissatampere@riseup.net